《Journal of Advanced Ceramics》(先进陶瓷) 是由清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室与中国硅酸盐学会特种陶瓷分会共同主办的专业性英文科技期刊。 本刊于2013年创刊,2016年初成为 SCI 源期刊。 [点击查看期刊介绍及期刊最新动态 向本刊投稿]
       在本网页,您可以免费下载期刊创刊以来所发表的所有的论文全文。

2018年第7卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2017年第6卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2016年第5卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2015年第4卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2014年第3卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2013年第2卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2012年第1卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期

     

 

编辑委员会名单

Editor-in-Chief
LI, Long-Tu (China)

Associated Editor
CHEN, I-Wei (USA)
NAN, Ce-Wen (China)
KOUMOTO, K. (Japan)
PAN, Wei (China)

Executive Editor
GONG, Jiang-Hong (China)

Mmebers of Editorial Board
AN, Li-Nan (USA)
BAO, Yi-Wang (China)
BERNARD, S. (France)
CHAN, Helen (Hong Kong)
CHEN, Xiang-Ming (China)
CHENG, Yi-Bing (Australia)
FU, Zheng-Yi (China)
KIM, Hai-Doo (Korea)
KOMEYA, K. (Japan)
LI, Jing-Feng (China)
MATHUR, N. (UK)
RANDALL, C.A. (USA)
SAKKA, Y. (Japan)
SETTER, N. (Switzerland)
SHEN, Zhi-Jian (Sweden)
SHI, Jian-Lin (China)
WANG, Hong (China)
ZHANG, Guo-Jun (China)
ZHAO, Zhe (Sweden)
ZHOU, Ji (China)
ZHOU, Yan-Chun (China)
ZHOU, Yu (China)

Managing Editor
CHEN He (China)

 

2018 年 第 7 卷 第 1 期

Bi/Bi2O3 sensor for quantitation of dissolved oxygen in molten salts
Huiping Zheng, Hongqiang Nian, Jinfeng Xia, Guohong Zhou…
Journal of Advanced Ceramics, 2018, 7 (1): 1-4.

Effects of regenerative mechanical vibration on the mechanical integrity of ceramic diesel particulate filters
Gbadebo Owolabi, Akindele Odeshi, Paul Ragaller…
Journal of Advanced Ceramics, 2018, 7 (1): 5-16.

Epitaxial growth and cracking of highly tough 7YSZ splats by thermal spray technology
Lin Chen, Guan-Jun Yang
Journal of Advanced Ceramics, 2018, 7 (1): 17-29.

Synthesis of low-cost porous ceramic microspheres from waste gangue for dye adsorption
Shu Yan, Yiming Pan, Lu Wang, Jingjing Liu, Zaijuan Zhang…
Journal of Advanced Ceramics, 2018, 7 (1): 30-40.

Self-propagating high-temperature synthesis of ZrO2 incorporated Gd2Ti2O7 pyrochlore
Le Peng, Kuibao Zhang, Zongsheng He, Dan Yin, Jiali Xue…
Journal of Advanced Ceramics, 2018, 7 (1): 41-49.

Novel ternary Ag/CeVO4/g-C3N4 nanocomposite as a highly efficient visible-light-driven photocatalyst
J. Ren, Y. Z. Wu, J. M. Pan, X. H. Yan, M. Chen, J. J. Wang…
Journal of Advanced Ceramics, 2018, 7 (1): 50-57.

Effect of multi-walled carbon nanotube addition on the microstructures and mechanical properties of Ti(C,N)-based cermets
P. Wu, S. C. Liu, X. R. Jiang
Journal of Advanced Ceramics, 2018, 7 (1): 58-63.

Fabrication and microstructure of ZrB2–ZrC–SiC coatings on C/C composites by reactive melt infiltration using ZrSi2 alloy
Chaoqiang Xue, Haijun Zhou, Jianbao Hu, Hongda Wang…
Journal of Advanced Ceramics, 2018, 7 (1): 64-71.

Phase microstructure evaluation and microwave dielectric properties of (1–x)Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3–xCa0.6La0.8/3TiO3 ceramics
Abdul Manan, Zahid Ullah, Arbab Safeer Ahmad, Atta Ullah…
Journal of Advanced Ceramics, 2018, 7 (1): 72-78.

Multi-phase structure and electrical properties of Bi0.5Li0.5ZrO3 doping K0.48Na0.56NbO3 lead-free piezoelectric ceramics
Xiaoyan Peng, Boping Zhang, Lifeng Zhu, Lei Zhao…
Journal of Advanced Ceramics, 2018, 7 (1): 79-87.