《Journal of Advanced Ceramics》(先进陶瓷) 是由清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室与中国硅酸盐学会特种陶瓷分会共同主办的专业性英文科技期刊。 本刊于2013年创刊,2016年初成为 SCI 源期刊。 [点击查看期刊介绍及期刊最新动态 向本刊投稿]
       在本网页,您可以免费下载期刊创刊以来所发表的所有的论文全文。

2018年第7卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2017年第6卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2016年第5卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2015年第4卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2014年第3卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2013年第2卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2012年第1卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期

     

 

编辑委员会名单

Editor-in-Chief
LI, Long-Tu (China)

Associated Editor
CHEN, I-Wei (USA)
NAN, Ce-Wen (China)
KOUMOTO, K. (Japan)
PAN, Wei (China)

Executive Editor
GONG, Jiang-Hong (China)

Mmebers of Editorial Board
AN, Li-Nan (USA)
BAO, Yi-Wang (China)
BERNARD, S. (France)
CHAN, Helen (Hong Kong)
CHEN, Xiang-Ming (China)
CHENG, Yi-Bing (Australia)
FU, Zheng-Yi (China)
KIM, Hai-Doo (Korea)
KOMEYA, K. (Japan)
LI, Jing-Feng (China)
MATHUR, N. (UK)
RANDALL, C.A. (USA)
SAKKA, Y. (Japan)
SETTER, N. (Switzerland)
SHEN, Zhi-Jian (Sweden)
SHI, Jian-Lin (China)
WANG, Hong (China)
ZHANG, Guo-Jun (China)
ZHAO, Zhe (Sweden)
ZHOU, Ji (China)
ZHOU, Yan-Chun (China)
ZHOU, Yu (China)

Managing Editor
CHEN He (China)

 

2017 年 第 6 卷 第 1 期

Enhanced photocatalytic activity in Ag-nanoparticle-dispersed BaTiO3composite thin films: Role of charge transfer
Suwei Zhang, Bo-ping Zhang, Shun Li, Zhicheng Huang…
Journal of Advanced Ceramics, 2017, 6 (1): 1-10.

Synthesis of Al2O3–SiO2–MgO ceramics with hierarchical porous structure
Elena F. Krivoshapkina, Pavel V. Krivoshapkin…
Journal of Advanced Ceramics, 2017, 6 (1): 11-19.

Understanding microwave dielectric properties of (1-x)CaTiO3xLaAlO3 ceramics in terms of A/B-site ionic-parameters
Zhanming Dou, Gan Wang, Juan Jiang, Fan Zhang…
Journal of Advanced Ceramics, 2017, 6 (1): 20-26.

Oxidation mechanism of aluminum nitride revisited
Chun-Ting Yeh, Wei-Hsing Tuan
Journal of Advanced Ceramics, 2017, 6 (1): 27-32.

Production, characterization, and luminescent properties of Eu3+ doped yttrium niobate–tantalate films
Serdar Yildirim, Selim Demirci, Kadriye Ertekin…
Journal of Advanced Ceramics, 2017, 6 (1): 33-42.

Electronic structures and optical properties of monoclinic ZrO2 studied by first-principles local density approximation + U approach
Jinping Li, Songhe Meng, Jiahong Niu, Hantao Lu
Journal of Advanced Ceramics, 2017, 6 (1): 43-49.

Microstructures and microwave dielectric properties of (Ba1-xSrx)4 (Sm0.4Nd0.6)28/3Ti18O54 solid solutions
Xianpei Huang, Xinyu Liu, Fei Liu, Changlai Yuan…
Journal of Advanced Ceramics, 2017, 6 (1): 50-58.

Effect of heating rate on the properties of silicon carbide fiber with chemical-vapor-cured polycarbosilane fiber
Tae-Eon Kim, Khos-Erdene Khishigbayar, Kwang Youn Cho
Journal of Advanced Ceramics, 2017, 6 (1): 59-66.

Gel-tape-casting of aluminum nitride ceramics
Qiushun Shang, Zhengjuan Wang, Jun Li, Guohong Zhou…
Journal of Advanced Ceramics, 2017, 6 (1): 67-72.

Mechanical properties and biocompatibility of polymer infiltrated sodium aluminum silicate restorative composites
Huining Wang, Bencang Cui, Jing Li, Shu Li, Yuanhua Lin…
Journal of Advanced Ceramics, 2017, 6 (1): 73-79.